Filosofisk tanke

January 10, 2012

Själva tanken är nog inte så märkvärdig, utom det att jag vaknade med hela texten i huvudet och bara skrev ner den som den kom:

Innan den är utförd
är handlingen en abstraktion.
En tänkt bana
genom rumtiden
eller skeendeströmmen.
 
En handling är en krökning
i ett större flöde
vars utfall vi aldrig
helt kan känna.
 
Tankens utfall är intet
utom möjligen
en ändrad bild.

…och ett ändrat sätt att se på saker och ting kan göra stor skillnad för kommande tankar och handlingar.

Advertisements

How do people celebrate Thanksgiving in Sweden? I have actually been asked that question once.
Of course, we don’t have a Thanksgiving holiday in Sweden, because the history and myth of Thanksgiving is so American. Counting our blessings and giving thanks for all the good things in our lives is a beautiful tradition, I think.
By the popular story, the Plymouth settlers made it through a difficult winter with the help of the native neighbors sat down together with the Indians in a celebration of giving thanks to their Creator for having survived. But the “what happened later” is just too ugly.
I think I prefer to do my thanksgiving on just about any other day, or take a moment every day to be thankful for the good things in life.

> what are you guys up to for the annual celebration marking the destruction of thousands of native peoples?

You mean the celebration of being thankful for how Providence justified the conquest through Manifest Destiny?

Limerick i fjärde

October 15, 2009

Funderade alldeles för länge över vad jag skulle skriva i fjärde inlägget här. Det får bli den här halvtaskiga limericken som innfann sig under morgonpromenaden.

Det var en pizzabagare från Hawaii
som tog en sup för att bli swajii.
Det värsta med de’
var att pizzan den ble’
utan ananas och alldeles blajii.

Inget att skryta med direkt men det var mest kul att komma på rimmen. Tänkte även på “haj ii” och “paj ii” men fick inte ihop det.

(This is all playful nonsense and no use in translating.)

Du är en saga som du skriver som du vill.

You are a fairy-tale that you write the way you wish.

Om normalitet

February 18, 2009

Barn i skolåldern och uppåt använder oftast en väldigt snäv betydelse av ordet normal. För dem betyder normal inte bara ett sorts medelvärde, utan det är även normerande: Det betyder hur man ska vara.

Det beskriver ett sätt att bete sig, klä sig, prata och uttrycka sig som är socialt acceptabelt inom en grupp. Det beskriver vilka intressen som man får ha. Att bryta mot vad som anses normalt är att utsätta sig för påpekanden, mobbing och utanförskap.

Men den sortens normalitetsbegrepp blir ju ett fängelse. Alla har vi egenheter, intressen och kreativitet som inte riktigt passar inom en så snäv gräns. Vi vill ju också vara oss själva, vara unika.

Som vuxen och bättre upplyst om livets mångfald måste man göra begreppet mycket vidare för kunna använda det i en normerande betydelse: Normal är man om man kan leva sitt liv utan att skada sig själv eller andra. Punkt.

Den som går ut på stan klädd i potatissäckar för den tycker det är fint är lika normal som den som klär sig i kostym. Det är inte onormalt att gå omkring i lösnäsa, bara lite ovanligt. Den som roar sig med att tala baklänges eller memorera bilars registreringsskyltar är inte onormal, bara ovanlig.

(Jag skrev något liknande i Jonas Gardells gästbok. Här får texten ett mer permanent hem.)

Learning Swedish with Di Leva

December 10, 2008

Even though Thomas Di Leva wrote some nice songs in English, I believe non-Swedish audiences never got to hear the full extent of his imagination. He’s simply a much better poet in Swedish, and he bends and tweaks the language more daringly. Double meanings and ambiguities make the text so much richer. It is much easier to accomplish precisely the ambiguities you want  when you know a language intimately, and not just fluently. And when you’re just fluent, you may not notice the any unintended ambiguities in your text. Damn, language is difficult. But very fascinating.

Sadly, I never got very far in learning Cantonese, yet. I don’t want to say it’s because my Special Someone would only teach me utterly useful phrases like “I am a silly pig” and the like. I can still say it, but I can’t type it here, so you’ll just have to believe it.

Her Swedish is much better. She reads my Swedish cookbooks no problem. But neither of us can carry on much of a conversation in the other’s native language. After so many years, the only language we share is English, aside from the secret funny phrases we invent together.

Anyway, one thing we do share in Swedish is the music of Thomas Di Leva, and his lyrics provide another entry point and motivation to learn the language. Some random examples below. They aren’t as ambiguous as I mentioned above, but that made them easier to translate.

EDIT: The translations below are randomly chosen from different songs.

Även Du Kan Bli En Fjäril! You, too, can become a butterfly!

Fåglarna älskar bakom molnen. The birds are making love behind the clouds.

Jag är din hemliga vän. I am your secret friend.

Vi får vingar när vi älskar. We grow wings when we make love. (Well “får” does not mean “grow”, strictly speaking, but it is the most sensible word to use. It means “we receive” or “we get”, and just like these, it implies something passive. Wings grow on our backs but we don’t have to actively grow them.)

Du öppnar din mun och ur den föds en planet. You open your mouth and a planet is born out of it.